Galéria

Galériánkban aktualizált képfeltöltésekkel igyekszünk bemutatni eseményeinket.

Hirdetés – 2020. június 21

Hirdetés – 2020. június 21. A liturgia után elsőáldozók részére rövid hittan lesz. Délután 3 órakor vecsernyét végzünk. 21V07.30UtrenyeTatai08.30Szent LiturgiaTatai10.00Szent LiturgiaTóth11.30Szent Liturgia AsszonyrészenTatai15.00VecsernyeTóth22H07.30Szent LiturgiaTóth23K07.30Szent LiturgiaTatai18.00Szent Liturgia Kerti Gábor szándékáraTóth24KERESZTELÓ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPESZE09.00UtrenyeTóth10.00Szent LiturgiaTóth17.30VecsernyeTatai18.00Szent Liturgia – megemlékezés Boros Andrásné elhunytjairól Tatai25CS07.30Szent Liturgia Birki Józsefné szándékáraTóth26P07.30Szent Liturgia Bálega Sándorné szándékáraTatai27SZO07.30Szent Liturgia Konyári Jánosné szándékáraTóth28V07.30UtrenyeTóth08.30Szent LiturgiaTóth10.00Szent LiturgiaTatai11.00Debrecen-Csapókert templombúcsúTóth15.00VecsernyeTatai…

Zarándoklat Máriapócsra

2020. június 6-án 26-an gyalogosan zarándokoltunk Máriapócsra, hogy hálát adjunk a minket végtelenül szerető Istennek a Tőle kapott sok-sok kegyelemért, amiben egyénileg, vagy a közösségeinkben részesültünk. Oda vittük kéréseinket, felajánlásainkat, letettük vétkeink köveit.   Ugyanakkor keresztény életünk pártfogóját, az Istenszülő Szűz Máriát is köszöntöttük. Neki is megköszöntük, hogy életünk közbenjárójaként mellettünk áll. – Csodálatos lelki…

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI GYÁSZNAPRÓL

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI GYÁSZNAPRÓLJúnius 4-e nemzetünk gyásznapja. 100 évvel ezelőtt ezen a napon kényszerítették hazánkra a szégyenteljes trianoni-szerződést. Országunk kétharmadát elvették, így több millió magyar került az igazságtalanul meghúzott határok túloldalára. Erre a szomorú eseményre emlékeztünk Nyíracsádon is. Nemzetükért, hazánkért imádkoztunk a görög- és római katolikus egyházközségek szervezésében. A római katolikus templomban a magyar hazánkért…

Templombúcsú

2019.10.06.

Képek forrása: Kedves György,Pólyán Béla

Missziós Kereszt látogatása templomunkban

Képek forrása :Kedves Enikő,Tóth Elek,Gyarmati Andrea

Napi evangélium

Mt 13,1-9

Egyik nap Jézus kiment a házból és leült a tó partján.

Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült, a tömeg pedig a parton maradt.

Ekkor példabeszédekben sok mindenre tanította őket, mondván: „Íme, kiment a magvető vetni.

Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették.

Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földben.

Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere.

Ismét más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a bogáncsok felnőttek, elfojtották.

A többi jó földbe hullott s termést hozott, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat.

Akinek füle van, hallja meg!”

Napi evangélium

Mt 12,9-13

Azon időben Jézus betért a zsidók zsinagógájába. Éppen ott volt egy béna kezű ember. Hogy vádaskodhassanak ellene, megkérdezték: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” Így felelt: „Ha valakinek közületek csak egy juha van, s az szombaton gödörbe esik, vajon nem markolja meg és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember, mint a juh! Szabad tehát szombaton jót tenni.” Ezzel az emberhez fordult: „Nyújtsd ki a kezed!” Kinyújtotta, és az éppen olyan egészséges lett, mint a másik.

Jubileumi Szent Liturgia 2012.01.17.

Napi evangélium

Mt 12,1-8

Abban az időben Jézusnak egy szombaton, napon vetések között vezetett az útja. Tanítványai megéheztek, ezért tépdesni kezdték a kalászt és eszegették. Ezt látva a farizeusok szóvá tették: „Nézd, a tanítványaid olyat tesznek, amilyet szombaton nem szabad tenni!” Erre így felelt: „Nem olvastátok, mit tett Dávid is, amikor társaival megéhezett? Bement az Isten házába és megette a szent kenyereket, amelyeket sem neki, sem társainak nem volt szabad megennie, csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombatonként a papok a templomban megszegik a szombaton, tilalmat, mégsem követnek el vele bűnt? Mondom nektek: itt nagyobb dologról van szó, mint a templom. Ha tudnátok, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot, nem ítélnétek el az ártatlanokat. Az Emberfia ura a szombatnak is!”